www.moinzadeh.com


 
zohor.jpg (348949 bytes)
zohor.jpg (348949 bytes)
besharat2.jpg (12881 bytes)
ayakhoda.jpg (348949 bytes)
komedikhodayan.jpg (298981 bytes)
ansooyesarab.jpg (282884 bytes)
khayam.jpg (483390 bytes)
 

payambarankherad.jpg (257548 bytes)

   

 معرفی و بررسی کتاب : آیا خدا مرده است؟!

 نوشته هوشنگ معین زاده

 در ایران شناسی شماره 1 بهار 1382

  از : دکتر جلال متینی

  

 آیا خدا مرده است؟!

  شناسنامه:آیا خدا مرده است؟! نوشته هوشنگ معین زاده

فهرست: تقدیم کتاب - در آمد - فصل اول: در جستجوی حقیقت: بتکده مسیح - عقل و دل - من و خدا!. فصل دوم: پندارها و بازتاب ها - ندانم کیست؟- سرزنشها و ملامتها - نه حتماً خدا زنده است! - مرگ خدا و گواهی پزشک قانونی!- کدام خدا؟! - قصهٌ قصه ها - مسجد در سرزمین کفار. فصل سوم: چله نشینی و خضر پیغمبر- سیر و سلوک عارفانه- خضر پیغمبر- خضر پیغمبردر جایگاه روح القدس - خضر پیغمبر شیعیان - شرح حال خضر پیغمبر - من و چله نشینی– کلوشار- من خضر پیغمبرم . فصل چهارم: معراج - آسمان اول - دیدار و گفتگو با آدم و حوا - واجب الوجود - گذر از آسمانهای هفتگانه. فصل پنجم : ارامگاه خدایان - آرامگاه مادران و پدران ما که خدا بودند! - آرامگاه خدایان هندی - آرامگاه خدایان بین النهرین - آرامگاه خدایان قوم یهود – خضر پیغمبر و موسی - ابراهیم پدر انبیاء سامی - آرامگاه عیسای مصلوب! - آرامگاه آلله اکبر - پیامی از دل تاریخ . فصل ششم: آرامگاه آغازگران یکتا پرستی - آرامگاه اهورامزدا - آرامگاه آتون. فصل هفتم : حقیقت : بازگشت – حقیقت فهرست: دلاوران جانباخته ارتش شاهنشاهی و نیروهای انتظامی ایران - کارنامه سربازان ایرانی - فهرست سلحشوران 18 تیر ماه 1359.

 

*

این پنجمین کتاب آقای معین زاده است:1-خیام و آن دروغ دلاویز!، 2- آن سوی سراب،3- کمدی خدایان(هفت خوان آخرت)، 4- پیامبران خرد، و اینک : آیا خدا مرده است؟!

 

ناشر در بارهٌ کتاب مورد بحث نوشته است :« بشر به عنوان یک جاندار متفکر، حیات خود را با بی خدایی آغاز کرده است. اما حوادث و اتفاقات خارج از فهم و درک او، وی را به سوی مفاهیم موهومی سوق داده که تا به امروز ذهن او را به خود مشغول کرده است. جن و پری، روح و روان و نظائر آن از جملهٌ این مفاهیم هستند. با گذشت زمان و با پیشرفت فکری و تجربه های عملی انسان، این مفاهیم متحول شدند و به صورت خدایان نیک و بد، مذکر و مونث و زمینی و آسمانی در آمدند و در نهایت در مفهوم خدای یگانه«مونوته ئیسم»شکل کرفتند. با این حال حس کنجکاوی او برای جستجوی حقیقت همچنان سرگردان مانده و سئوال این است: - آیا تک خدایی آخرین مرحله تحول فکری بشر است یا اینکه باید از این مرحله نیز بگذرد؟- آیا بی خدایی، یعنی مرحله ای که بشر اندیشمند راه خود را از آنجا شروع کرده است، مقصد نهایی اوست؟

هوشنگ معین زاده در این کتاب به این پرسش ها پرداخته و کوشیده است پاسخی ساده و در حد آغاز «یک اندیشه نو» برای آنها بیابد.

انتشار کتاب هایی از نوع «آیا خدا مرده است؟!» را مدیون حکومت اسلامی ایران و آقای روح الله خمینی هستیم، زیرا تا پیش از روی کار آمدن حکومت اسلامی کسی از هموطنان ما در این مقولات سخنی نمی گفتند تا چه برسد که آنرابنویسد.

کتاب به صورت رمانی گیرا نوشته شده است. از قسمت های جالب توجه آن، همراهی مولف کتاب با خضر پیغمبرسوار بر کالسکه و عبور از هفت آسمان برای رفتن به آرامگاه خدایان. نخستین سئوال مولف از خضر پیغمبر آن است که چراما در طی توقف در آسمان های هفتگانه هیچ یک از پیغمبرانی که محمد با آنها دیدار و گفتگو کرده بود زیارت نکردیم؟

جواب می شنود که معراج محمد رویا گونه بوده است. در عالم رویاست که انسان هر کسی را که می خواهد می تواند تصور کند.در این سیر آنها از آرامگاه خدایان هند، بین النهرین، قوم یهود، موسی، ابراهیم پدر انبیاء سامی، عیسی مصلوب، وسرانجام آرامگاه «الله اکبر» را می بینند.

آرامگاه «الله» بر خلاف دیگر آرامگاه ها از شن و ماسه پوشیده بود و فقط در گوشه و کنار، تک و توکی نخل خشکیده و بی بار و بر به چشم می خورد. در دورترین چشم انداز این صحرا، آرامگاه «الله» اکبر، خدای اسلام به صورت کعبه قرار داشت که آن را با پارچه سیاهی پوشانده بودند.

در این بیابان مردی را می بینند که در حال اقامه نماز بود. نماز گزار پیغمبر عرب بود. وقتی چشمش به این دو تن می افتد، با دیدن  خضر پیغمبر با خوشرویی به او خوش آمد می گوید. خضر پیغمبر در بارهٌ همسفر خود می گوید:

می دانید که من در انتخاب همسفر تصمیم گیرنده نیستم... آنگاه پیغمبر می گوید :«حضرت خضر، آیا می دانید که بیشترین مشکلاتی که گریبان دین مرا گرفته است، از ناحیه پیروان مذهب شیعه است؟ این مرد و دیگر کسانی که امروزقلم را شمشیر کرده و به دنبال نیک و بد اسلام افتاده اند، کسانی هستند که در اثر اعمال و رفتار ناپسند شریعتمداران مذهب شیعه عاصی شده اند.در طول تاریخ اسلام هرگز چنین جنبشی انتقاد آمیز، علیه دین اسلام به راه نیفتاده بود. همسفر خضر پیغمبر نیز سر درد دلش با پیغمبر اسلام باز می شود، و آراء و عقاید خود را از زبان پیغمبربیان می کند. در ضمن گفتگو پیغمبر از همسفر خضر می پرسد:- برای چه به وادی مُردگان آمده ای؟ گفتم به دنبال خدا می گردم. با حیرت پرسید: مگر خدا مُرده است؟...گفتم سالیان درازی است که از خدا بی خبرم. بی خبر به این معنا که هیچ گونه نشانه ای از بودن خدا ندارم....در پی این گفت و گوها، همسفر خضر می گوید: نظر من این است که کعبه آرامگاه خدای اسلام «الله» اکبر است.پیغمبر اسلام با عصبانیت پرسید: یعنی چه؟

گفتم : اگر کعبه آرامگاه «الله» اکبر نیست، پس چیست؟پارچه سیاهی که بر این زیارتگاه کشیده اید، مگر علامت مرگ وعزا نیست؟ سنگ سیاهی که در کعبه نهاده اید، مگر نشانگر سنگ قبر خدا نیست؟......

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation . www.farhangiran.com   E-mail: webmaster@farhangiran.com