www.moinzadeh.com


 
zohor.jpg (348949 bytes)
zohor.jpg (348949 bytes)
besharat2.jpg (12881 bytes)
ayakhoda.jpg (348949 bytes)
komedikhodayan.jpg (298981 bytes)
ansooyesarab.jpg (282884 bytes)
khayam.jpg (483390 bytes)
 

payambarankherad.jpg (257548 bytes)

 

 معرفی و بررسی کتاب : کمدی خدایان

 نوشته : هوشنگ معین زاده

 در ماهنامه راه زندگی شماره 952 تیرماه 1380

  

 از : پری اباصلتی ( میرهاشم)

  

کمدی خدایان

 

«کمدی خدایان» یک سفر نامه طنز آمیز است، سفر به دوزخ و بازگشت از آن!..... در ادیان معروف به آسمانی، سخن از جهان بعد از مرگ و بهشت و دوزخ به میان آمده، از آن تعریف ها و توصیف ها شده، اما کسی هنوز از «وادی خاموشان» باز نگشته و موضوع هم چنان در پرده ابهام باقی مانده است.

در کتاب هایی مانند «زندگی بعد از زندگی» نیز که افراد تجربه نزدیک به مرگ خود را شرح داده اند، در واقع مرگ مطلق و نیستی کامل در کار نبوده که تجربه ای می توانسته است وجود داشته باشد.

اما معین زاده در سر آغاز کتاب خواندنی، تفکر بر انگیز و بسیار جالب  خود نوشته است:

- «بر خلاف زندگیم در غربت که با بی سر و سامانی، دشواری و دل نگرانی همراه بود، مُردنم راحت، بی درد سر و پر ماجرا بود، آنقدر که خودم هم باور نمی کردم.

وقتی چگونگی مُردنم و بویژه سر و صدایی که به خاطر مرگ من به راه افتاده بود، به گوش خلایق رسید، همه حیران شدند. هیچکس باور نمی کرد که زندگی من به این راحتی و در عین حال با این جار و جنجال به پایان برسد.....

......آری! من نخستین کسی هستم که پس از مُردن، زنده شده ام  و ماجرای مُردن و دنیای آخرت را بازگو می کنم. کاری که هرگز کسی قبل از من نکرده و بعد از من هم احیاناً نخواهد کرد.....»

نویسنده، به طنز و با قلمی بسیار شیرین و انتقاد آمیز که روشنگر بی پایه بودن بسیاری از برداشت هایی است که همه از آن آگاهی داریم، به شرح ماجرای «هفت خوان آخرت» پرداخته شامل:

عزرائیل - ملک الموت، نکیر و منکر، رستاخیز، دادگاه عدل الهی، ترازوی عدالت و پل صراط، دوزخ(جهنم) و حقیقت....

شرح ماجرای هر «خوان» بسیار خواندنی و در سخن کوتاه به راستی یک «کمدی» است.

این بازگشته از آن دنیا، در «خوان هفتم» یعنی «حقیقت»، پس از بیرون آمدن از دوزخ، دست به دست عزرائیل، با خود می گوید:

- چگونه ممکن است این همه ماجرای غیر قابل تصور و باور عقل، در مسیر زندگی یک انسان قرار بگیرد؟.....»

هر کس که این کتاب شیرین، پر هیجان و جالب را بخواند، در پایان، چنین سئوالی را از خود خواهد کرد و از آن نتیجه ای خواهد گرفت...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation . www.farhangiran.com   E-mail: webmaster@farhangiran.com