www.moinzadeh.com


 
zohor.jpg (348949 bytes)
zohor.jpg (348949 bytes)
besharat2.jpg (12881 bytes)
ayakhoda.jpg (348949 bytes)
komedikhodayan.jpg (298981 bytes)
ansooyesarab.jpg (282884 bytes)
khayam.jpg (483390 bytes)
 

payambarankherad.jpg (257548 bytes)

 

 معرفی و بررسی کتاب : کمدی خدایان

 نوشته : هوشنگ معین زاده

 در میراث ایران چاپ امریکا شماره 26 سال 1381

 

 از : دکتر شاهرخ احکامی

 

 کمدی خدایان

 

از هوشنگ معین زاده تا به حال سه کتاب «خیام و آن دروغ دلاویز!»، «آنسوی سراب» و کتاب اخیر «کمدی خدایان» به چاپ رسیده است و کتابی هم در دست چاپ دارد به نام «آیا خدا مرده است؟!».

هوشنگ معین زاده قلمش نیز مانند گفتار و حرکاتش زیبا و آموزنده است. دو کتاب اول وی کمیاب و علاقمندان زیادی پیدا کرده است.

کتاب کمدی خدایان، کتاب جالبی است که قهرمان داستان در اثر تصادفی در حال اغما و مرگ است و عزرائیل یا فرشتهٌ مرگ به نظرش می آید و او را با خود به مراحل مختلف افسانه ای مرگ و سرازیری قبر و نکیر و منکر و پل  صراط و جهنم و ... و برخوردهایی که با پیامبران و خدا داشته می برد.

 در تمام کتاب 273 صفحه ای، خواننده خود با قهرمان داستان همراهی کرده  و قدم به قدم در مراحل مختلف مرگ با او راه طی می کند.

معین زاده در بخشی از کتاب می نویسد:

- « بهشت و جهنم در حیات شماست نه در ممات. رستاخیز نیز بیداری وجدان آدمی است... و در جایی دیگر می خوانیم:

- حیات جاورانه است. لازمه تولد مرگ است. زایش و مرگ، هستی و نیستی مظاهر مختلف حیات هستند. زاده شدگان از عدم به هستی نمی آیند، مردگان نیز به نیستی مطلق نمی پیوندند.

- میراث ایران توفیق این نویسندهٌ با پشتکار را آرزو می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004, All rights reserved. Created by The Iranian cultural foundation . www.farhangiran.com   E-mail: webmaster@farhangiran.com